PVWatts là ứng dụng do Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ (NREL) xây dựng, cho phép người dùng ước tính sản lượng điện sản xuất từ hệ thống điện mặt trời mái nhà hoặc trên mặt đất.
Tại Việt Nam, bảng tính PVWatts áp dụng với 19 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh.
Một số thông tin hướng dẫn sử dụng:
  • Xác định dữ liệu về tài nguyên năng lượng mặt trời tại vị trí của hệ thống hoặc vị trí gần hệ thống: Nhập địa chỉ đường, mã zip (mã bưu chính) hoặc kinh độ và vĩ độ của vị trí hệ thống.
  • Ước tính sản lượng điện hàng tháng, hàng năm của hệ thống: Nhập 6 giá trị đầu vào: Kích thước hệ thống tủ bảo vệ và phân phối (DC); Kiểu mô đun; Kiểu giá đỡ; Tổn thất hệ thống; Góc nghiêng; Góc phương vị.
  • Ngoài ra, PVWatts có thể ước tính giá trị thành tiền của sản lượng điện từ hệ thống.
Sử dụng bảng tính PVWatts tại đây.