Bảng giá Các gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới giành cho hộ gia đình


Vui lòng nhấp vào gói muốn xem ở mục [LỢI ÍCH] để tìm hiểu các thông tin sau cho mỗi gói
 • Sản lượng điện mỗi tháng
 • Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng
 • Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm
 • Ước tính thời gian hoàn vốn
 • Thời gian sử dụng điện miễn phí
 • Ước tính lợi nhuận

Cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

SEPOWER cam kết với khách hàng 05 điều sau đây:

 1. Chuyên gia tư vấn/thẩm định tính khả thi từng dự án.
 2. Thiết kế, lựa chọn hệ thống tối ưu.
 3. Thi công chuyên nghiệp, an toàn và thẩm mỹ.
 4. Lựa chọn cung cấp các sản phẩm hàng đầu thế giới như AE Solar… Để đảm bảo hiệu quả lâu dài cho chủ đầu tư.
 5. Dịch vụ sau bán hàng nhanh chóng và tận tâm.

GÓI 1:  3KWP - 47.500.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 3️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 47,500,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 16 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 384 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 746.112 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 8.953.344 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 221.100.320 đồngGÓI 2:  3KWP - 48.400.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 3️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 48,400,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 16 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 378 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 734.454 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 8.813.448 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 216.003.440 đồngGÓI 3:  5KWP - 73.600.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 73,600,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 26 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 624 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 1.212.432 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 14.549.184 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 362.875.520 đồng
GÓI 4:  5KWP - 76.700.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 76,700,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 26 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 648 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 1.259.064 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 15.108.768 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 376.563.040 đồng


GÓI 5:  8KWP - 114.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 8️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 114,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 40 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 960 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 1.865.280 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 22.383.360 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 557.500.800 đồng


GÓI 6:  8KWP - 120.500.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 8️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 120,500,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 40 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 1.026 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 1.993.518 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 23.922.216 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 597.166.480 đồng


GÓI 7:  10KWP - 140.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 1️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 140,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 50 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 1.200kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 2.331.600đ
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 27.979.200đ
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 699.376.000đ


GÓI 8:  10KWP - 145.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 1️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 145,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 50 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 1.242 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 2.413.206 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 28.958.472 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn: 5năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí: 25năm
👉 Ước tính lợi nhuận: 723.754.160 đồngGÓI 9:  15KWP - 200.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 1️⃣5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 200,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 72 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 1.824 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 3.544.032 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 42.528.384 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.075.851.520 đồng


GÓI 10:  15KWP - 210.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 1️⃣5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 210,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 72 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 1.890 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 3.672.270 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 44.067.240 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.112.017.200 đồng


GÓI 11:  20KWP - 260.500.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 2️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 260,500,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 100 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 2.400 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 4.663.200 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 55.958.400 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.418.252.000 đồng


GÓI 12:  20KWP - 272.000.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 2️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 272,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 100 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 2.429 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 4.719.158 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 56.629.901 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.426.897.024 đồng


GÓI 13:  25KWP - 317.500.000 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 2️⃣5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 317,500,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 126 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 3.024 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 5.875.632 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 70.507.584 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.797.727.520 đồng


GÓI 14:  25KWP - 328.500.000Đ 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 2️⃣5️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 328,500,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 126 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 3.010 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 5.847.653 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 70.171.834 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 1.776.655.008 đồng


GÓI 15:  30KWP - 378.000.000 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 3️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 378,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 150 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 3.600 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 6.994.800 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 83.937.600 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 2.140.128.000 đồng


GÓI 16:  30KWP - 395.000.000 
LỢI ÍCH:
💘 GÓI 3️⃣0️⃣🇰 🇼 🇵 ➡️ Giá: 395,000,000đ 🌹💥🏵️🌻
👉 Diện tích yêu cầu: 150 ___ m2
👉 Sản lượng điện mỗi tháng: 3.643 kWh
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện hằng tháng: 7.078.738 đồng
👉 Ước tính tiết kiệm tiền điện mỗi năm: 84.944.851 đồng
👉 Ước tính thời gian hoàn vốn 5 năm
👉 Thời gian sử dụng điện miễn phí 25 năm
👉 Ước tính lợi nhuận 2.153.345.536 đồng